Retourneren

Voorwaarden retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van uw product, een mail te sturen naar info@soul2souljewelry.com Vermeld hierbij uw factuurnummer en de reden voor uw retour. U dient het product in originele verpakking en onbeschadigd retour te sturen naar onderstaand adres. De kosten en risico van het retour sturen zijn voor uw eigen rekening.

Binnen 14 dagen na dit contact met Soul 2 Soul Jewelry, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Soul 2 Soul Jewelry.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Soul 2 Soul Jewelry retourneren, conform de door Soul 2 Soul Jewelry verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Verdere instructies ontvangt u via de mail.

Retouradres:

Soul 2 Soul Jewelry

Stakenborgakker 8

5554 GV Valkenswaard

Nederland